บันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2554

สอนการสมัคร blog ออกแบบ ตกแต่ง blog ทุกห้อง

ห้อง ม.4/3 เด็กขาดเรียนเยอะ

ให้นักเรียนเตรียมกระดาษรายงาน และปากกาสี ต่างๆ นำมาใช้ ในการเรียนสัปดาห์ถัดไป

บันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 12 – 16 ธันวาคม พ.ศ.2554

บันทึกหลังการสอนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1

 1. วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2554
  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ ทำให้ ห้อง ม.4/4 ไม่ได้เรียน
 2. วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2554
  ม.4/1 ไม่เข้าห้องเรียน
  ม.5 เลือกเสรี รอการรับลงทะเบียน (ยังไม่มีเด็ก)
 3. วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2554
  สั่งการบ้านครั้งที่ 1 ม.4/2 , ม.4/7 เรียบร้อยแล้ว
  ห้องเรียนพิเศษ ครูต้องไปเตรียมวิธีเขียนเค้าโครงโครงงานในการสอนครั้งต่อไป
 4. วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2554
  สั่งการบ้านครั้งที่ 1 ม.4/5 , ม.4/6 เรียบร้อยแล้ว
 5. วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2554
  สั่งการบ้านครั้งที่ 1 ม.4/3 , ม.4/8 เรียบร้อยแล้ว
  ห้อง 4/8 ขาดเยอะ ไม่มา และดูท่าทางไม่สนใจ
 6. รอดูการส่งงานของเด็กนักเรียน